Stavíme srub - roubenku / Technologie výstavby srubů a roubenek

Široká škála stavebních typů

Naše firma se zabývá výstavbou srubů a roubenek z masivu již od roku 1995 (nejdelší působnost na českém trhu). Vedle klasických rodinných domů jsme postavili také např. penzion, restauraci, zázemí golfového hřiště, sportovní halu, rekreační objekty aj. (viz realizované sruby a roubenky v galerii). Veškeré naše stavby splňují požadavky na moderní, trvalé bydlení a jejich technické řešení je v souladu se všemi současnými národními staveními normami.


ROUBENKY - technologie stavby moderního roubeného domu zhotoveného z vysušených, lepených hranolů:


tyto moderní roubené stavby z lepených profilů jsou jednoznačným trendem a budoucností v oblasti staveb z dřevěného masivu. Při výrobě profilu je použito ekologicky nezávadného lepidla na bázi melaminových pryskyřic, které jsou pro člověka zcela zdravotně nezávadné. Důležitá přednost a schopnost dřevěné stěny "dýchat" je u masivního lepeného hranolu také prakticky shodná jako u nelepeného přirozeně rostého dřeva. Předností této technologie je dokonalé a přesné provedení jednotlivých tesařských detailů a spojů, také díky tomu stavba dosahuje nízkoenergetických standardů. 

dřevěné profily typu BSHdřevoobráběcí CNC linka Hundeggermontáž roubenky na stavebním pozemkudokončená roubená stavba

Technologie stavby z tohoto masivního materiálu je následující - stavba se nejprve vyrobí (jako stavebnice) na počítačem řízeném dřevoobráběcím centru (CNC). Po výrobě je rozložená a pečlivě zabalená stavebnice roubenky převezena a následně naší firmou sestavena na připravené základové betonové desce. Následně se kontinuálně pokračuje s dalšími stavebními pracemi až do úplného dokončení stavby. Velkou výhodou oproti stavbě roubenky nebo srubu ze surového (mokrého) dřeva je tedy plynulá realizace v jednom časovém úseku bez nutnosti několikaměsíční technologické přestávky na „dosednutí“ roubených nebo srubových stěn. Podélnou spáru mezi jednotlivými prvky roubené stěny izolujeme paměťovými páskami.
Další informace o stavbě roubenek z lepených hranolů ke stažení zde.

Konstrukce roubené stěny z masivních lepených profilů.

roubená stěnaroubená stěna

Konstrukce roubené dvoustěny s vloženou tepelnou izolací - nízkoenergetické roubenky (splňuje normové požadavky pro nízkoenergetické domy).

 nízkoenergetická roubenka    nízkoenergetická roubenka   nízkoenergetická roubenka

 

Použitím sušených, lepených profilů se eliminuje sedání stavby (vlivem sesychání dřeva) a další „nekontrolovatelné chování“ nevysušeného masivu (praskání, kroucení atp.), které se jinak běžně vyskytuje u srubů nebo roubenek zhotovených ze surového, mokrého dřeva. Ostatní pozitivní vlastnosti masivního smrkového dřeva, jako je přirozené „dýchání“ stavby, eliminace elektromagnetického smogu a udržování vlhkosti uvnitř objektu na optimálních výši a v neposlední řadě vůně masivního dřeva jsou zachovány.

Doba realiazce

Výstavba srubového domu nebo roubenky není limitovaná (mimo zhotovení základů) zimním obdobím a tak je možné stavět celoročně. Běžná doba realizace „na klíč“ bývá u 
srubového domu zhruba jeden kalendářní rok u roubenky přibližně třičtvrtě roku.

 


SRUBY - technologie stavby moderního srubového domu řemeslně zhotoveného ze surových, odkorněných, smrkových kulatin:

srubové domy
 jsou určeny pro všechny ty, kteří upřednostňují přírodní autentický charakter a atmosféru těchto staveb, řemeslně vyrobených z ručně odkorněné kulatiny, kdy je záměrně zachován originální tvar každé rostlé klády.


dokončená srubová stavba
    

Srubové stavby nabízené naší společností jsou vyráběny v souladu se Souborem doporučení pro výrobu řemeslných srubových staveb - Log building standards (zde ke stažení v českém překladu) vydávaných Mezinárodní asociací stavitelů srubů - International log building association - ILBA.

Samotná realizace stavby srubového domu probíhá ve výrobních prostorách firmy v Rousínově u Brna, kde jsou ručním řemeslným způsobem kompletně vyrobeny a sestaveny srubové konstrukce. Tyto stavební části se po převzetí zákazníkem následně metodicky označí, rozeberou a převezou na stavební pozemek, kde již probíhá finální montáž na připravenou základovou desku vč. střechy s krytinou. Srubové části domu musí následně projít několikaměsíční technologickou přestávkou, kdy se z kulatiny uvolňuje přebytečná vlhkost a celkově stavba srubu "dosedá", teprve po této pauze, je možno realizovat další stavební práce až do konečného dokončení stavby. 


Na stavbu srubových domů standardně používáme výběrovou kulatinu ze zimní těžby, středového prům. 350mm, což dle našich dlouhodobých zkušeností je ideální průměr jak z hlediska statického, tepelně-izolačního, ekonomického (počet klád ve srubové stěně), tak i v neposlední řadě i z pohledu estetického.

Podélnou spáru mezi jednotlivými kládami izolujeme 3x a to dvěma krajními paměťovými páskami, které svými rozměrovými vlastnostmi dokáží reagovat na objemovou a tvarovou změnu klád a dokonale tak vždy vyplňují spáru. Prostor mezi těmito páskami izolujeme pomocí kamenné vlny, která je neorganického původu a
 na rozdíl od izolací rostlinného a živočišného původu (konopí, ovčí vlna) nepodléhá rychlé destrukci v čase (samovolnému rozpadu-rozdrolení) a nevábí biotické škůdce (nenapadají ji plísněhouby a bakterie) a v neposlední řadě je nehořlavá - zabraňuje rozšíření případného požáru.

Povrch všech srubových prvků z kulatin (mimo ruční odkornění pomocí pořízu) finálně 
celoplošně hoblujeme pomocí srubařského hoblíku s oblým nožem (kopírující zaoblení klád) tímto postupem je dosaženo naprosto dokonalého a čistého vzhledu těchto viditelných části stavby.

Srubová stěna vyráběná řemeslným způsobem ze surové (mokré) kulatiny během prvních pěti let seschne a sesedne zhruba o 4-6 cm na jeden metr výšky stěny. Jde o naprosto normální jev, kterému se nesmí nijak bránit a je nutno se mu konstrukčně přizpůsobit tak, aby nedocházelo ke stavebním poruchám. Součástí srubových domů je totiž množství prvků, které nezmění svou výšku - interiérové příčky, komínová tělesa, schodiště, podpěrné sloupy a zejména okna a dveře.
Osazení oken a dveří (pokud je správně prováděno) je řemeslně náročná operace a je nutné k ní přistupvat s maximální pozorností tak, aby do budcna tyto stavební prvky bezproblémově fungovaly - výkres správného konstrukčního osazení oken a dveří zde ke stažení.  

Více informací o problematice a technologii srubových staveb, naleznete také v knize - Srubové domy z kulatin jejíž autorem je ředitel naší firmy Ing. Otakar Koudelka, CSc. 


Nátěry a tmelení srubů a roubenek

Při realizaci 
nátěrů dřevěných (srubových a roubených) konstrukcí dlouhodobě spolupracujeme s firmou Ekobarvy.cz s.r.o., která je výhradním dovozcem přírodních nátěrových hmot LIVOS. Jedná se o zcela přírodní produkty - oleje a vosky. 
Pro tmelení spár srubových stěn spolupracujeme s firmou Kostovský - WOODCHINK, tmelení se provádí ideálně až po úplném "dosednutí" srubovových stěn (cca po 5-ti letech), nejdřívě však po 2 letech od stavby.