Stavíme srub - roubenku / Dřevo pro stavbu


Dřevo je jediný stavební materiál, který v průběhu svého životního cyklu více skleníkových plynů pohltí, než vyprodukuje. Jde tedy o stoprocentně ekologický materiál, který navíc oproti klasickým stavebním materiálům plně obnovitelný.

Pro stavbu roubenek jsou používány technicky vysušené, lepené, masivní dřevěné profily typu BSH (KVH). Nejčastěji používaná tloušťka pro obvodové stěny domů určených k trvalému bydlení splňující požadavky narmy na tepleně technické vlastnosti je 28cm. Pro jiné účely např. pro rekreační chaty atp. může být samozřejmě i menší nebo naopak lze roubenku provést jako nízkoenergetickou se zdvojenými obvodovými stěnami s vloženou tepelnou izolací z kamenné vlny.