Stavíme srub - roubenku / Surovina pro stavbu


Dřevo je jediný stavební materiál, který v průběhu svého životního cyklu více skleníkových plynů pohltí, než vyprodukuje. Jde tedy o stoprocentně ekologický materiál, který je navíc oproti klasickým stavebním materiálů plně obnovitelný.

SUROVINA PRO STAVBU SRUBŮ - KULATINA


Výběru a přípravě kulatiny pro stavbu srubů věnujeme mimořádnou pozornost. Naše krédo je „kvalitní materiál - polovina úspěchu“. Není to jako v cihelném stavebnictví kde řemeslné nepřesnosti a nedostatky zakryje omítka…  

Standardně používáme středový průměr smrkové kulatiny 35cm, což je z dlouholetých zkušeností optimální rozměr jak z hlediska nosného - statického, tepelně - izolačního, ekonomického (počet klád ve srubové stěně) a v neposlední řadě i z hlediska estetického.

Zásadně pracujeme se dřevem, které je káceno v období vegetačního klidu (zimní těžba). V tomto období dřevo obsahuje minimální množství vody a pod kůrou je vyzrálé letní dřevo. Již v lese vybíráme ty správné stromy - základními kritérii jsou nadmořská výška od 500 m. n. m., dřevo musí být zdravé, t.j. nenapadené dřevokaznými škůdci, musí být rovné, splňovat minimální sbíhavost klády a pod. V dnešní době, kdy většina porostů je těžena těžkou mechanizací (harverstory), je zajištění kvalitní suroviny pro výrobu srubových staveb velice časově náročné.

Po vytěžení, výběru a odvezení klád do našich výrobních prostor zahajujeme okamžitě ruční odkorňování, ekologickou impregnaci proti napadení dřevokaznými škůdci a následně jsou klády uloženy na skládku a chráněny proti srážkové vodě. 


DŘEVĚNÝ MATERIÁL PRO STAVBU ROUBENEK - LEPENÝ HRANOL

Pro stavbu roubenek jsou používány moderní, hoblované, lepené, sušené, dřevěné profily typu BSH (pro krovy typu KVH). Nejčastěji používaná tloušťka pro obvodové stěny domů určených k trvalému bydlení je 24cm. Pro jiné účely např. pro rekreační chaty atp. může být samozřejmě i menší nebo lze roubenku provést jako nízkoenergetickou se zdvojenými obvodovými stěnami s vloženou tepelnou izolací z kamenné vlny.