Stavíme srub - roubenku / Projekt pro sruby a roubenky

Kvalitní projekt je základ každé úspěšné realizace!

Konstrukce srubových a roubených staveb je v mnoha technických detailech velmi specifická a výrazně se odlišuje od běžného zděného stavitelství, správně navrhnout masivní dřevostavbu dokáže jen projektant, který má mnohaleté zkušenosti s těmito stavbami. V naší firemní projekční kanceláři pracují projektanti, kteří mají za sebou již mnoho úspěšných realizací. Jsou neustále v úzkém kontaktu s výrobou, konkrétními stavbami i našimi zákazníky, kteří „jejich“ srubový nebo roubený dům užívají.

projekt roubenky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 počítačová 3D vizualizace je samozřejmou součástí projektové dokumentace


Projektant srubu nebo roubenky má dva hlavní úkoly: 

1 – navrhnout stavbu tak, aby po vnější architektonické stránce i po stránce vnitřního uspořádání splňovala očekávání a potřeby investora vč. finanční náročnosti (viz. galerie srubů a roubenek)V případě zájmu je možné umístění a dispozici objektu navrhnout v souladu se zákonitosmi Feng-shui.

2 – následně vyprojektovat srubový - roubený dům tak, aby šel pomocí zvolené technologie postavit a hlavně aby bezproblémově a dlouhodobě fungoval.

 

3D tisk roubenky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k projektu u naší firmy zákazník také získá model plánovaného domu (3D tisk)


Projektovou dokumentaci zpracováváme ve třech stupních:


1) architektonická studie 

2) projekt pro stavební povolení

3) výrobní dokumentace dřevěných konstrukcí

Architektonická studie

Úlohou architektonického řešení je především návrh uspořádání vnitřních prostor objektu srubu či roubenky tak, aby splňoval požadavky budoucích obyvatel dřevěného domu. Neméně důležitý je však i návrh vnějšího celkového výrazu srubové stavby nebo roubenky. Charakteristický vzhled dřevostavby je nutné citlivě zvolit pro konkrétní stavební pozemek, aby nepůsobila pro své okolí rušivě nebo, pokud se stavební pozemek nalézá na území CHKO, aby v tomto směru splňoval požadavky její státní správy.

Architektonická studie obsahuje stručnou souhrnnou zprávu a výkresovou dokumentaci v rozsahu půdorysů jednotlivých podlaží srubu a čtyř základních pohledů na objekt. Součástí je i 3D vizualice stavby s virtuální prohlídkou interiéru i exteriéru srubového objektu s možným fotorealistickým začleněním na konkrétní pozemek.
Ke každému projektu také u naší firmy získáte model Vašeho roubeného domu realizovaný pomocí 3D tisku

Projekt pro stavební povolení (resp. ohlášení stavby)

Projekt v tomto rozsahu rozpracovává architektonickou studii do podrobné výkresové dokumentace vč. osazení srubu nebo roubenky do terénu. Součástí výkresů jsou přesné skladby jednotlivých konstrukcí a souhrnná technická zpráva popisující celkovou situaci, vzhled, konstrukční řešení a materiály použité na ohlášenou stavbu. Soubor obsahuje i Technickou zprávu požární ochrany a nově požadovaný Tepelný štítek budovy.

Celkový rozsah projektové dokumentace je v souladu s požadavky platné vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Výrobní dokumentace dřevěných konstrukcí


Tento stupeň projektové dokumentace si zpracováváme ve své režii po uzavření smlouvy na realizaci srubové nebo roubené stavby. Obsahuje přesnou výrobní dokumentaci jednotlivých dřevěných částí stavby - srubové/roubené konstrukce, krovu, konstrukční detaily tesařských spojů, osazení oken apod. Je součástí know-how naší společnosti a jsou v ní zakódovány mnohaleté zkušenosti našich pracovníků i podněty uživatelů námi postavených srubových a roubených staveb.

Ceny projektů srubů a roubenek

Cena projektové dokumentace je vždy kalkulována individuálně a odvíjí se zejména od od celkové konstrukční složitosti objektu a rozsahu a podrobnosti projektu.