Zde napište Váš dotaz:

Váš e-mail:

Příloha:

Nejčastější dotazy

Jaká je cena srubových domů a roubenek? 

Velmi záleží na složitosti projektu, ale v zásadě se dá říci, že cenové relace kvalitně postavených srubových domů a roubenek z masivu odpovídají cenám zděným domům postavených z klasických stavebních materiálů.
Více informací o cenách naleznete zde


Jakou technologii používáte na stavbu srubů a roubenek?

Roubenky a sruby stavíme z moderních, vysušených lepených hranolů typu BSH (KVH). Nejčastěji používaná tloušťka profilu pro obvodové stěny roubenek určených k trvalému bydlení je 28cm. Pro dosažení nízkoenergetických hodnot se v praxi používá masivní roubená dvoustěna s vloženou izolací. Dřevěné hranoly jsou převážně vyrobeny ze smrkového nebo borovicového dřeva. Roubená stavba (vč. krovu) je nejprve vyrobena jako stavebnice na počítačem řízeném CNC obráběcím centru a po té převezena a sestavena na stavebním pozemku. Největší předností této technologie je dokonalá přesnost a těsnost všech detailů (spojů, spár atp.) a také to, že lepené profily jsou tvarově a rozměrově stálé, nepraskají, nekroutí se a nedochází k sedání stavby jako u srubů a roubenek zhotovených ze surového (mokrého) masivního dřeva. Tak je možné u roubenek z lepeného, suchého dřeva kontinuálně pokračovat s výstavbou bez nutnosti několikaměsíční technologické přestávky, která je nutná pro vysušení a dosednutí stěn srubů nebo roubenek stavěných ze surového masivu. 


Více o technologii výstavby srubů a roubenek naleznete v samostatné sekci zde.


Není lepidlo použité pro výrobu masivních dřevěných prvků roubení zdraví škodlivé?

Není třeba se obávat! Je to pouze jeden z mýtů, který panuje o robenkách z lepeného masivu. Na slepení dřevěného profilu jsou totiž používány ekologická lepidla na bázi melaminových pryskyřic, která jsou pro člověka zdravotně nezávadná. Slepení dřevěného profilu ani dále nebrání difuzní otevřenosti (paropropustnosti) roubené stěny, dřevo tedy může dýchat stejně jako roubenky zhotovené ze surového masivu.

Jsou srubové domy a roubenky určené k trvalému bydlení?

Ano, naše srubové (roubené) stavby splňují veškeré požadavky technického charakteru i z hlediska standardu a komfortu současného moderního bydlení. Srubová (roubená) stavba Vám však navíc dává přidanou hodnotu ve formě atraktivního, zdravého bydlení s neopakovatelnou atmosférou. Použití těchto staveb je velmi flexibilní - touto technologií lze postavit objekty malé - sauny či chatky, větší - rodinné domy, ale i velké komerční objekty viz. galerie srubů a roubenek

Neshoří mi dřevěný dům? Dřevo přece dobře hoří. 

Stěny z masivního dřeva o tl. 28cm mají několikanásobně vyšší požární odolnost než požadují technické normy. Při požáru se totiž na povrchu masivních dřevěných prvků vytvoří tenká zuhelnatělá vrstva, která následně zabrání přístupu kyslíku a dřevo již dále nehoří. Konstrukce domu zůstane díky tomu pevně stát a nebortí se, jak je tomu např. u požárem zasažených dřevostaveb se sendvičovou konstrukcí obvodových stěn a stropu nebo u ocelových konstrukcí, které se požárem zahřejí a následně deformují.   

Jaká je životnost stavby? 

Pokud je dům dobře konstrukčně navržen a stavbu realizuje profesionální firma, tak při běžné údržbě má srubový (roubený) dům postavený z masivního dřeva dlouhodobou (vícegenerační) životnost, podobnou jako zděná stavba. Důkazem jsou staré dřevostavby ve Skandinávii, Severní Americe, v Alpách nebo i u nás dochovalé historické roubenky.

Nehrozí domu nebezpečí dřevokazných škůdců? 

Na stavbu je používané technicky vysušené, lepené dřevo o nízké vlhkosti (12-14%), které tak z principu nemůže být napadeno dřevokaznými škůdci, kteří pro rozložení dřevní hmoty potřebují řádově vyšší vlhkost.

Jaké jsou tepelně - izolační vlastnosti srubových a roubených domů? 

Dřevo má všeobecně vynikající izolační vlastnosti. Jsme držitelé atestu tepelně technických parametrů obvodových srubových stěn. U roubenek jsou izolační vlastnosti ještě lepší než u srubů z kulatin, protože obvodová stěna má na všech místech stejnou tloušťku, navíc je možné masivní roubenou stěny provést s vloženou tepelnou izolací a tak lze dosáhnout hodnot pro nízkoenergetické domy - více informací zde.

Jak náročná je údržba srubového (roubeného) domu? 

Pokud je stavba konstrukčně správně navržena, má tedy zejména zvětšené přesahy střechy které chrání dřevěné části proti vlivu povětrnosti, je údržba snadná. Hlavní činností je pouze případná obnova nátěru zejména v exteriéru stavby zhruba 1x za 5-10 let podle toho, jaké převládají v místě stavby klimatické podmínky.