Srubové domy z kulatin, čtvrté doplněné vydání

Dalibor Houdek, Otakar Koudelka

akcedoporučujeme
Cena knihy: 199 Kč
Poštovné a balné: 92 Kč
Cena celkem: 291 Kč
Cena při osobním odběru: 199 Kč

Termín dodání: do 5 prac. dní

počet kusů:

Ochrana proti spamu. Kolik je dvakrát tři?

Srubové domy z kulatin, čtvrté doplněné vydání

Srubové domy z kulatin, čtvrté doplněné vydání

Naše firma byla oslovena nakladatelstvím ERA - technická literatura k napsání první knihy o srubových domech v České republice. Autoři knihy jsou Ing. Otakar KOUDELKA, CSc. (ředitel naší společnosti) a Ing. Dalibor HOUDEK, Ph.D. (víceprezident Mezinárodní asociace stavitelů srubů - International Log Builders’ Association). Kniha je určena všem, kteří se zajímají o alternativní možnosti výstavby nejen obytných domů. Úvodní kapitola pojednává o historii, vlastnostech, životnosti, poškození a ochraně dřeva jako stavebního materiálu. Velký prostor autoři věnují samotné technologii výroby srubů, ve které se čtenář dozví o jednotlivých stavebních konstrukcích, ale také o harmonogramu výstavby, instalačních rozvodech nebo o možnostech vytápění srubových domů. V knize jsou popsány jednotlivé druhy roubených staveb, způsob života ve srubu, vliv mikroklimatu na zdraví jeho uživatelů a další informace s tím spojené. Text pamatuje také na ekologii, trvale udržitelný rozvoj a návrat stavebního materiálu do přírody.

Kniha je doporučena informačním centrem ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků):

“Vzhledem k tomu, že se v ČR objevují stále noví výrobci srubových staveb, považuji vydání ucelené publikace za záslužné a potřebné... knihu lze považovat za seriózní dílo, a to jak pro laickou, tak odbornou veřejnost z oblasti architektury, projektování a provádění těchto staveb.” (Ing. Kubů ČKAIT)

 

Obsah knihy: 

Motto: „Chci dům, který dýchá jako já, dům, který ze země postavila voda a slunce“

1. Úvod 

2. Historie roubených staveb u nás a ve světě 

• Základní charakteristiky dřeva, struktura a jeho vlastnosti

• Hustota dřeva

• Rozměrové změny vlivem změny vlhkosti

• Trvanlivost dřeva, životnost dřevěných konstrukcí

• Poškození dřeva

• Ochrana dřeva

3. Stavíme srub 

• Proč stavět z klád

• Výběr pozemku

• Jaký druh stavby si vybrat

• Průmyslové technologie výroby srubů

• Řemeslné technologie výroby srubů

• Další druhy srubových staveb

• Základní principy vhodného návrhu srubových staveb

• Konstrukční zásady pro dlouhou životnost srubových domů

• Tepelně-technické vlastnosti srubových domů

• Požárně-technické vlastnosti srubových stěn

• Časová náročnost výstavby

• Výběr dodavatelské firmy

4. Technologie výroby srubových staveb řemeslnou technologií 

• Výběr vhodného druhu dřeviny a její těžba

• Příprava klád

• Požadavky na základové konstrukce

• Založení prahové (první) klády

• Výroba srubové stěny

• Rohové spoje srubových stěn

• Podélné spáry mezi kládami

• Stropní konstrukce

• Štíty

• Konstrukce střechy

• Schodiště

• Instalace oken a dveří

• Montáž

• Dokončování srubových staveb

• Povrchové úpravy srubových staveb

• Dilatace sedání srubových stěn

• Instalace ve srubech

• Vytápění

5. Život ve srubu 

• Prvních pět let po dokončení

• Pravidelná údržba a ochrana

• Obnova exteriérového nátěru

6. Dřevostavby a ekologie – trvale údržitelný rozvoj ve stavebnictví 

• Environmentální profil dřeva

• Les jako zdroj obnovitelné suroviny

• Vztah lesa ke změnám klimatu

7. Budoucnost srubových staveb 

8. Sobor doporučení pro výrobu řemeslných srubových staveb 

9. Formulář k výběru vhodného dodavatele srubové stavby 

10. Použitá literatura 

11. Slovo o autorech 

12. Rejstřík 

13. Galerie srubových domů 

 

Slovo o autorech: 

Ing. Otakar KOUDELKA, CSc. 

po absolvování studia pozemních staveb na Stavební fakultě VUT Brno pracoval krátce jako projektant. Od roku 1994 je autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby ČKAIT. V roce 1992 založil soukromou stavební firmu s cílem zachraňovat historické dřevěné stavební konstrukce. Od roku 1997 se jeho firma OK PYRUS jako první v ČR zabývá výrobou srubových domů. Vědeckou výzkumnou činnost zaměřuje zejména na dřevěné stavební konstrukce z hlediska jejich údržby a životnosti. Externě přednáší a spolupracuje se Stavební fakultou VUT Brno.

Ing. Dalibor Houdek, Ph.D. 

absolvoval v roce 1993 tříměsíční intenzivní kurz zaměřený na výrobu srubových konstrukcí na Pat Wolfe Log Buildign School v Kanadě. O rok později ukončil dřevařské studium na Technické univerzitě ve Zvolenu v oboru Dřevostavby a výrobky pro stavebnictví se specializací na tepelně technické vlastnosti srubových domů. V roce 1998 už jako výrobce těchto staveb v Čechách, obhájil doktorskou dizertační práci na téma Požární odolnost srubových stěn. Od počátku roku 2000 žije i s rodinou v Kanadě, kde působí jako odborný poradce pro srubové stavby v národním dřevařském výzkumném ústavu Forintek Canada Corp. Je členem Mezinárodní asociace výrobců srubů, International Log Builders’ Association, kde zastává funkci viceprezidenta. V průběhu svého působení v Kanadě spolu

Zpět obsah kategorie ODBORNÁ LITERATURA