ZATEPLENÁ ROUBENÁ STĚNA - NÍZKOENERGETICKÉ ROUBENKY / 29.11.2013

Novinkou naší firmy je nabídka zateplené roubené stěny, která svými parametry splňuje požadavky na tepelně-izolační vlastnosti pro nízkoenergetické domy určené k trvalému bydlení. Jedná se o difúzně otevřnou skladbu (bez parotěsné zábrany), která umožňuje volný prostup vlhkosti a vodních par přes stěnu. Stěna tak může "dýchat" stejně jako srubové a roubené stěny z plných masivních dřevěných profilů.

Konstrukčně se jedná se o dvojitou masivní roubenou stěnu z lepených profilů s vloženou tepelnou izolací z minerální vlny. Více informací o technologie zde

Skladba je certifikována ve Výzkumném a vývojovém ustavu dřevařském v Praze.

nízkoenergetická roubenka

nízkoenergetická roubenka

 


Zpět na přehled aktualit...