KURZ - PROBLEMATIKA DŘEVĚNÝCH STAVEB / 19.11.2013

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ

ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB

POŘÁDÁ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KURZ

PROBLEMATIKA DŘEVĚNÝCH STAVEB

ŠKOLITELÉ: zástupci společností: OK PYRUS, s.r.o. a EUROPANEL s.r.o., Ing. Barbora Kovářová, Ph.D.

TERMÍN KURZU: 5. prosinec 2013

DÉLKA KURZU: 6 hodin (09.00-15.00 hod.)

MÍSTO KONÁNÍ: FAST VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno

KONTAKTNÍ OSOBA: Ing. Barbora Kovářová, Ph.D. kovarova.b@fce.vutbr.cz 541147968, mob.730166854

CENA KURZU: 800,00 Kč vč. DPH pro studenty, 1.000,00 Kč vč. DPH pro ostatní veřejnost,

V ceně jsou zahrnuty odborné přednášky, literatura a občerstvení.

*) Zájemci o kurz prosím kontaktujte Ing. Barboru Kovářovou, Ph.D.; obratem obdržíte závaznou přihlášku na kurz k vyplnění

 

CÍL KURZU: Získat základní znalosti o dřevu jako přírodním stavebním materiálu, o ochraně dřeva. Dále je kurz zaměřen na montované dřevěné domy, kon-krétně provádění srubových staveb a montovaných panelových systémů na bázi dřeva.

CÍLOVÁ SKUPINA: Vedoucí pracovníci, manažeři jakosti stavebních firem, studenti VUT FAST Brno.

PROGRAM KURZU:

PRVNÍ BLOK „HISTORIE ŠIKMÝ STŘECH – OPRAVY“

1) Úvod do historie

2) Postup prací na zakázce

a. Průzkum

b. Projekt

c. Realizace

3) Vady v konstrukční ochraně

4) Příklady speciálních technologií při provádění oprav historických střech

5) Tesařské spoje

a. Svorníkové

b. Svorníkové s dubovým klínem

c. Bez použití ocelových prvků

6) Klempířské prvky

a. Použití olověného plechu

b. Proložky

7) Tvarové krytí taškou bobrovkou

a. Volská oka

b. Vnější oblouky

c. Úžlabí

d. Nepravidelné tvary

CŽV

DRUHÝ BLOK „SRUBOVÉ A ROUBENÉ DOMY“

1) Úvod do historie

2) Technologie výroby

a. Řemeslná

b. Průmyslová

3) Řemeslná (ruční) technologie výroby srubů

4) Životnost srubových domů

a. Konstrukční ochrana dřeva

b. Údržba stavby

5) Architektonická řešení

6) Moderní průmyslové technologie - budoucnost

TŘETÍ BLOK „SIPs TECHNOLOGIE“

1) Úvod do historie

2) Technologie výroby

3) Životnost domů

a. Údržba stavby

4) Architektonická řešení

 


Zpět na přehled aktualit...